Pracujesz na wersji testowej systemu PBN

Aktualności

 • ORCID w PBN i POL-on

  24 I r.
  2019 r.

  Szanowni Państwo!

  W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN. 

  Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak: 

  - przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,

  - brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,

  - możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora - co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,

  - możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji. 

  Zachęcamy Państwa do przekazania informacji o sposobie gromadzenia numerów ORCID w systemach OPI do Państwa pracowników i doktorantów. 

  Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników, przygotowaliśmy film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB.


 • Szanowni Państwo!

  14 XII r.
  2018 r.

  14 XII 2018 r.

  W przyszłym roku zespół wsparcia użytkowników systemów PBN i POL-index będzie się z Państwem porozumiewał wyłącznie za pośrednictwem systemu zgłoszeń. Jest on teraz dostępny nie tylko ze stron systemów PBN i POL-index, ale również bezpośrednio. Co za tym idzie, nie będzie już możliwości przesyłania pytań na adres pbn-helpdesk@opi.org.pl – z dniem 1 I 2019 r. zostaje on wyłączony.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Zmiany w systemie PBN – lipiec 2018 r.

  05 VII r.
  2018 r.

  W lipcu 2018 r. w Polskiej Bibliografii Naukowej wprowadzone zostały zmiany podnoszące poziom bezpieczeństwa korzystania z gromadzonych przez system danych oraz poprawienie czytelności wybranych interfejsów systemu.  Zmiany uwierzytelniania w API PBN


  Dla poprawy bezpieczeństwa dostępu do danych zmieniono sposób użycia klucza do uwierzytelniania w API. Szczegółowy opis, jak dostosować klucz do nowych wymagań API PBN, znajduje się na stronach pomocy systemu PBN.

  Dodatkowo umożliwiliśmy samodzielne generowanie klucza API na wersji produkcyjnej systemu.  Nowy wygląd stron aktualności i stron API


  Dla poprawy przejrzystości i wygody pracy z systemem zmieniono interfejs aktualności w nowej aplikacji PBN. Nowy wygląd zyskały też strony API systemu PBN.  Więcej opcji obsługi konta w nowej aplikacji PBN


  W ramach sukcesywnego przenoszenia funkcjonalności PBN z aplikacji klasycznej do nowej aplikacji do zakładki Twoje konto dodano opcję powiązania konta użytkownika PBN z odpowiednim profilem osoby z wykazów osób systemu POL-on. Przypominamy, że nowa aplikacja umożliwia również powiązanie konta PBN z ORCID iD.

  Więcej o zarządzaniu kontem w nowej aplikacji można przeczytać na stronach pomocy systemu PBN.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Moduł Analityczny

  Publikacji w archiwum

  Zidentyfikowanych autorów

  Instytucji

  Czasopism

  tys

  646

  tys

  Monografii

  tys

  73

  tys

  Rozdziałów

  tys

  361

  tys

  Artykułów

  Informacja o przerwach konserwacyjnych


  Cykliczne przerwy technologiczne, o których nie ostrzegamy dodatkowym komunikatem, są codziennie w godzinach:

  • 07:00 – najpóźniej 07:07 (niedostępne obie nowe aplikacje, testowa i produkcyjna),
  • 22:00 – najpóźniej 23:00 (niedostępne wszystkie aplikacje produkcyjne, tj. klasyczna, nowa i POL-index).