Pracujesz na wersji testowej systemu PBN

UWAGA – WERSJA DEMONSTRACYJNA!
Niniejsza aplikacja służy wyłącznie do ćwiczeń i eksperymentów. Szczegóły poniżej.
Wyszukaj

Wyszukiwanie publikacji po tytule, autorze bądź jego instytucji

Moduł analityczny

Moduł Sprawozdawczy PBN został wyposażony w narzędzia analityczne umożliwiające przegląd statystyk dotyczących zaraportowanych publikacji.


Aktualności

 • Aktualizacja systemu - 22 Wrzesień 2017 22 IX 2017 r.


  W dniu 22.09.2017 na wersji DEMO systemu PBN pojawiły się nowe funkcjonalności.

  Najważniejsze nowości to:

  - możliwość przypinania plików PDF z pełnymi tekstami publikacji do wprowadzonych wczesnej metadanych publikacji – na wersji DEMO systemu, funkcjonalności ma charakter testowy. Dlatego pliki z publikacjami nie będą trwale przechowywane w bazie danych. Pliki można podpinać, po wejściu w podgląd publikacji, jedynie dla tych prac dla których podano numer DOI.

  - modernizacja metody przekazywania przez system POL-on danych o osobach – w poprzedniej wersji, w PBN można było z dostępnej listy wyboru wskazać jedynie obecnie będącą pracownikiem w systemie POL-on. Obecnie w zasobach PBN znajdują się również doktoranci. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wyświetlanie się osób w systemie po zmianie metody odbierania danych z POL-on.

  - możliwość przypięcia numeru ORCID do swojego PBN ID dla każdego użytkownika PBN – rola Importera Publikacji nie jest już konieczna aby zalogować się do Nowej Aplikacji PBN. Każdy użytkownik może zalogować się do nowej aplikacji w i panelu „Twoje Konto” dokonać powiazania PB ID z numerem ORCID. Na wersji demo używane są jedynie testowe konta i numery ORCID (ORCID Sandbox).

  - rozszerzone API – udostępniliśmy możliwość dodawania, usuwania i aktualizowania publikacji za pomocą API. Do niektórych operacji wymagany jest klucz API do wygenerowania przez Importera Publikacji. Klucz jest unikalny dla jednostki.

  - pobieranie PBN ID na podstawie pesel i numeru dokumentu – zarówno za pomocą API jak i z panelu głównego instytucji (Akcje dla instytucji) można uzyskać PBN ID osoby oraz numer UID z systemu POL-on na podstawie numeru pesel jak i numeru dokumentu tożsamości z POL-on (format dla dokumentów to dwuliterowy kod kraju + numer dokumentu z systemu POL-on. Np. PL12AB34)

  - moduł analityczny dla czasopism – w module analitycznym pojawiła się nowa zakładka „Czasopisma”. Pokazuje ona w wybranych przekrojach informacje na temat artykułów wprowadzonych do PBN MS w obrębie danego czasopisma.

  - nowe raporty z pracy w systemie PBN – zrezygnowaliśmy z nieelastycznej formy automatycznie generowanych raportów PDF. Obecnie na wersji DEMO, w panelu głównym instytucji, można wygenerować raport w wygodnej do wydrukowania formie. Raport zawiera wykaz publikacji zarchiwizowanych pomiędzy wskazanymi przez Importera datami.

  Zachęcamy Państwa do testowania nowości oraz przesyłania swoich sugestii i uwag do zespołu helpdesk. Planowane wdrożenie wyżej opisanych zmian na aplikacje produkcyjną PBN odbędzie się w pierwszej połowie października.

  Dodatkowo, w najbliższym czasie wprowadzone zostaną cykliczne przerwy w działaniu aplikacji PBN. Aplikacja nie będzie dostępna dla użytkowników codziennie pomiędzy godziną 3.00 a 7.00. Czas ten będzie przeznaczony na procesy, które spowolniły by prace systemu (jak np. automatyczne ujednolicanie autorów).

 • Masowa archiwizacja publikacji 01 IX 2017 r.


  Szanowni Państwo!


  Informujemy, że operator systemu przeprowadzi w pierwszym tygodniu października masową archiwizację publikacji wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego.

  Istnieje też możliwość, aby Użytkownicy systemu samodzielnie przeprowadzili tzw. archiwizację ręczną. Będzie ona równoważna z tą przeprowadzoną przez operatora systemu.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo! 30 VI 2017 r.


  Z początkiem lipca w systemie PBN przeprowadzone będą zmiany organizacyjne oraz zaimplementowane zostaną nowe funkcjonalności. Zakres zmian został opisany tutaj. Wszelkie pytania można kierować do zespołu Helpdesk za pomocą elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń.


  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

Dodatkowe informacje

Informacja o przerwach konserwacyjnych


Cykliczne przerwy technologiczne, o których nie ostrzegamy dodatkowym komunikatem, są codziennie w godzinach:

 • 07:00 – najpóźniej 07:07 (niedostępne obie nowe aplikacje, testowa i produkcyjna),
 • 22:00 – najpóźniej 23:00 (niedostępne wszystkie aplikacje produkcyjne, tj. klasyczna, nowa i POL-index).