Pracujesz na wersji testowej systemu PBN

Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
1095425
1058289 od 2013
1506 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 73327
Rozdział 363437
Artykuł (lista A) 231282
Artykuł (lista B) 310684
Artykuł (lista C) 17379
Artykuł spoza listy 99316
Publikacje w regionach

Województwo Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
Województwo dolnośląskie 90565 4746 30796 55023 (20875, 25440, 984) 3410 20411
Województwo podkarpackie 23359 1655 8330 13374 (3155, 8312, 149) 750 4030
Województwo pomorskie 55187 2761 18105 34321 (12716, 16338, 530) 1694 12923
Województwo wielkopolskie 100790 9714 28138 62938 (20435, 23273, 2131) 1566 9285
Województwo lubuskie 8157 494 3788 3875 (816, 2197, 131) 349 0
Województwo małopolskie 143930 9009 46724 88197 (35557, 38424, 2128) 4512 41728
Nieokreślone 1596 143 400 1053 (310, 600, 0) 12 235
Województwo łódzkie 59644 2798 18078 38768 (14882, 18963, 1007) 1058 12462
Województwo mazowieckie 264237 20490 80974 162773 (60291, 70912, 5513) 8594 37331
Województwo zachodniopomorskie 35239 1505 11159 22575 (6215, 13499, 191) 1043 7000
Województwo świętokrzyskie 14404 1304 5670 7430 (1815, 4329, 228) 368 0
Województwo warmińsko-mazurskie 34978 2626 14337 18015 (6883, 8490, 269) 492 903
Województwo podlaskie 25863 1422 9556 14885 (5191, 7847, 418) 818 7837
Województwo kujawsko-pomorskie 41441 3048 13960 24433 (7284, 14078, 1164) 787 13037
Województwo śląskie 107806 5570 41905 60331 (18988, 31911, 800) 4892 24090
Województwo lubelskie 70120 4713 23163 42244 (14246, 21735, 1485) 1258 19801
Województwo opolskie 18109 1329 8354 8426 (1623, 4336, 251) 454 2711
Dostęp do źródła
19%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 331208
Link 422063
OpenAccess 213784
Wszystkie 563352
Informacje w tym bloku liczone są na podstawie danych wypełnionych w systemie PBN i mogą nie reprezentować rzeczywistego stanu.
Indeksowane materiały konferencyjne
42%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 32057
Indeksowane w SCOPUS 14669
Indeksowane (w jednej z baz) 35019
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 13338 1442 5939 5957 (0, 0, 0) 5 7
2006 1849 251 434 1164 (0, 0, 0) 3 1
2007 2079 283 517 1279 (0, 0, 0) 5 2
2008 2252 356 524 1372 (0, 0, 0) 7 1
2009 3371 561 992 1818 (0, 0, 0) 5 132
2010 3761 634 1181 1946 (0, 0, 0) 6 131
2011 4095 508 1060 2527 (0, 0, 0) 9 148
2012 6391 821 2158 3412 (0, 0, 0) 39 242
2013 193311 14447 66063 112801 (35533, 60997, 3319) 4769 33947
2014 207023 13767 72357 120899 (38666, 61223, 3534) 5965 36430
2015 208048 14085 71764 122199 (42385, 60365, 3708) 6411 38907
2016 200656 13433 67480 119743 (45067, 58928, 3219) 7208 39943
2017 171482 9127 53380 108975 (41786, 50394, 2678) 5616 41332
2018 76263 3534 19223 53506 (27845, 18777, 921) 1991 22180
2019 1501 76 365 1060 (0, 0, 0) 18 381