Pracujesz na wersji testowej systemu PBN

Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
1094184
1057048 od 2013
2200 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 73120
Rozdział 362927
Artykuł (lista A) 230768
Artykuł (lista B) 310556
Artykuł (lista C) 17277
Artykuł spoza listy 99536
Publikacje w regionach

Województwo Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
Województwo dolnośląskie 90561 4746 30793 55022 (20874, 25442, 984) 3414 20410
Województwo podkarpackie 23359 1655 8330 13374 (3155, 8312, 149) 750 4030
Województwo pomorskie 55652 2761 18105 34786 (12971, 16430, 530) 1694 13177
Województwo wielkopolskie 100790 9714 28138 62938 (20435, 23273, 2131) 1566 9285
Województwo lubuskie 8157 494 3788 3875 (816, 2197, 131) 349 0
Województwo małopolskie 140826 8771 45518 86537 (34794, 37855, 2002) 4435 40424
Nieokreślone 1596 143 400 1053 (310, 600, 0) 12 235
Województwo łódzkie 59645 2799 18079 38767 (14880, 18963, 1007) 1058 12462
Województwo mazowieckie 265329 20475 81580 163274 (60356, 71173, 5531) 8651 37564
Województwo zachodniopomorskie 35239 1505 11159 22575 (6215, 13499, 191) 1043 7000
Województwo świętokrzyskie 14404 1304 5670 7430 (1815, 4329, 228) 368 0
Województwo warmińsko-mazurskie 34978 2626 14337 18015 (6883, 8490, 269) 492 903
Województwo podlaskie 26154 1466 9645 15043 (5204, 7923, 424) 831 7988
Województwo kujawsko-pomorskie 41448 3049 13963 24436 (7285, 14080, 1164) 791 13037
Województwo śląskie 107809 5570 41904 60335 (18982, 31913, 800) 4970 24226
Województwo lubelskie 70128 4713 23164 42251 (14170, 21741, 1485) 1258 19805
Województwo opolskie 18109 1329 8354 8426 (1623, 4336, 251) 454 2711
Dostęp do źródła
19%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 330833
Link 422845
OpenAccess 213257
Wszystkie 563482
Informacje w tym bloku liczone są na podstawie danych wypełnionych w systemie PBN i mogą nie reprezentować rzeczywistego stanu.
Indeksowane materiały konferencyjne
42%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 32136
Indeksowane w SCOPUS 14805
Indeksowane (w jednej z baz) 35197
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 13338 1442 5939 5957 (0, 0, 0) 5 7
2006 1849 251 434 1164 (0, 0, 0) 3 1
2007 2079 283 517 1279 (0, 0, 0) 5 2
2008 2252 356 524 1372 (0, 0, 0) 7 1
2009 3371 561 992 1818 (0, 0, 0) 5 132
2010 3761 634 1181 1946 (0, 0, 0) 6 131
2011 4095 508 1060 2527 (0, 0, 0) 9 148
2012 6391 821 2158 3412 (0, 0, 0) 39 242
2013 193338 14451 66080 112807 (35532, 61003, 3319) 4770 33943
2014 207089 13771 72388 120930 (38674, 61242, 3536) 5967 36429
2015 208090 14086 71782 122222 (42392, 60380, 3708) 6417 38930
2016 200714 13437 67528 119749 (45061, 58939, 3218) 7228 39971
2017 168538 8883 52297 107358 (41178, 49850, 2561) 5553 40069
2018 77079 3532 19462 54085 (27931, 19142, 935) 2070 22592
2019 2194 102 585 1507 (0, 0, 0) 52 658