Pracujesz na wersji testowej systemu PBN

Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
992921
961211 od 2013
10435 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 67370
Rozdział 333355
Artykuł (lista A) 204305
Artykuł (lista B) 283886
Artykuł (lista C) 15934
Artykuł spoza listy 88071
Publikacje w regionach

Województwo Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
Województwo dolnośląskie 83000 4380 28338 50282 (18776, 23526, 932) 3217 18254
Województwo podkarpackie 21567 1565 7754 12248 (2741, 7774, 136) 640 3734
Województwo pomorskie 50799 2534 16990 31275 (11432, 15044, 498) 1522 11352
Województwo wielkopolskie 94755 9330 27198 58227 (17953, 21734, 2020) 1461 8195
Województwo lubuskie 8056 465 3765 3826 (812, 2186, 133) 349 0
Województwo małopolskie 134362 8506 44078 81778 (32363, 36219, 2049) 4171 38291
Nieokreślone 1392 132 372 888 (263, 546, 0) 12 170
Województwo łódzkie 54573 2507 16623 35443 (13538, 17477, 876) 990 10930
Województwo mazowieckie 232487 18022 72186 142279 (51619, 64087, 5062) 7821 33172
Województwo zachodniopomorskie 31937 1352 10317 20268 (5490, 12269, 172) 904 6137
Województwo świętokrzyskie 13972 1268 5619 7085 (1703, 4129, 220) 368 0
Województwo warmińsko-mazurskie 32821 2538 13415 16868 (6402, 7998, 258) 477 619
Województwo podlaskie 23406 1263 8761 13382 (4618, 7117, 374) 722 7160
Województwo kujawsko-pomorskie 36563 2909 12408 21246 (6285, 12406, 1012) 655 11024
Województwo śląskie 95010 5048 37295 52667 (16502, 28349, 675) 4006 19850
Województwo lubelskie 62209 4369 20758 37082 (12368, 19234, 1297) 916 16704
Województwo opolskie 16012 1182 7478 7352 (1440, 3791, 220) 397 2270
Dostęp do źródła
18%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 284929
Link 374794
OpenAccess 187862
Wszystkie 499936
Informacje w tym bloku liczone są na podstawie danych wypełnionych w systemie PBN i mogą nie reprezentować rzeczywistego stanu.
Indeksowane materiały konferencyjne
42%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 28628
Indeksowane w SCOPUS 12410
Indeksowane (w jednej z baz) 31044
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 11366 1158 4940 5268 (0, 0, 0) 5 5
2006 1539 222 280 1037 (0, 0, 0) 3 1
2007 1654 243 309 1102 (0, 0, 0) 5 1
2008 1854 308 341 1205 (0, 0, 0) 6 1
2009 2756 501 736 1519 (0, 0, 0) 5 132
2010 3088 567 805 1716 (0, 0, 0) 4 129
2011 3582 458 820 2304 (0, 0, 0) 7 146
2012 5871 762 1873 3236 (0, 0, 0) 38 238
2013 192392 14369 65913 112110 (35046, 60876, 3311) 4732 33945
2014 206196 13685 72244 120267 (38188, 61125, 3530) 5941 36452
2015 207040 14015 71561 121464 (41909, 60209, 3700) 6358 38866
2016 198707 13182 66903 118622 (44552, 58497, 3176) 7164 39697
2017 146441 7389 44162 94890 (39651, 41443, 2124) 4252 35604
2018 10428 509 2466 7453 (4959, 1736, 93) 108 2644