Pracujesz na wersji testowej systemu PBN

Systemy zewnętrzne? PBN już to łAPIe.

Dostęp do danych z PBN z poziomu innych aplikacji
Pobierz informacje o czasopismach i osobach z zasobów bazy danych PBN i usprawnij swój import publikacji do Modułu Sprawozdawczego. Skorzystaj również z pozostałych zasobów udostępnianych przez Polską Bibliografię Naukową.
Dokumentacja API

Dokumentacja API systemu PBN dostępna jest w systemie Swagger, co pozwala na łatwą implementację.